Interaktywna witryna wykrywająca przechodniów

Rozwiązanie bazuje na projekcji wykrywającej obecność, ruch i dotyk odbiorcy.
— Projekt wewnętrzny,


Interaktywna witryna reaguje na osobę przechodzącą i wyświetla animowaną projekcje. Zachęca do zabawy w prostą grę i finalnie zaprasza do środka (sklepu, punktu obsługi klienta, etc.)

Możliwe do wykorzystania funkcjonalności: