Sterowany dotykiem ekran konferencyjny

Ekrany konferencyjne sterowane zdalnie poprzez tablet prezentowały program w czasie rzeczywistym.
— Europejski Kongres Gospodarczy 2012, Katowice


Ekran konferencyjny udostępnia szybki dostęp do agendy oraz lepszą prezentację prelegentów, sponsorów i partnerów na wszelkiego rodzaju konferencjach, kongresach i forach.

Funkcje i rozwiązania dodatkowe: